درباره کمپانی MUT MECCANICA TOVO :

این کمپانی با چهل سال تجربه یکی از کارخانجات پیشرو و تولید کننده شیرهای ناحیه ای و مبدلهای حرارتی ایتالیایی می باشد. برنامه ریزی تولید وطرحهای توسعه موجب کسب موقعیت خوب درکل بازاراروپا گردیده است.ارتباط پیوسته و توجه به مشتری دیگرعامل موفقیت MUT می باشد.
خط تولید این شرکت : شیرهای ناحیه ای ، سروو موتور ،‌سروو موتورهای فرمان،‌شیرهای پره ای و انشعاب دهنده،‌شیرهای انشعابی ،‌فلوسوئیچ ،‌پرشر سوئیچ،‌دمپر هوایی ،‌اتصالات دیسکهای انعطاف پذیر و شیرهای تنظیم برای تهویه مطبوع می باشد.
این شرکت ارائه کننده سری وسیعی از محصولات طبق مدلهای مدرن مدیریت تولید و کنترل کیفیت از جمله : ISO 9001/UNI EN ISO ،گواهی 9001:2008 و Nr. IT99/0368 برای طراحی و تولید شیرها و مبدلهای حرارتی سیستمهای گرمایی و تهویه می باشد.

 
 
 
 
 

محصولات